top of page

Kírópraktík

Kírópraktor greinir og veitir meðferð við stoðkerfisvandamálum

hjá einstaklingum á öllum aldri og hægt er að

aðlaga meðferðina að hverjum og einum. 

 

Fyrsta tíma er vandamálið greint út frá ítarlegu viðtali og skoðun

og svo er gert meðferðarplan byggt á þeirri niðurstöðu.

Fyrsti tíminn er lengri svo að hægt sé að taka sér góðan tíma

til að fara yfir málin.

Farið er yfir staðsetningu verkja, líkamsstöðu, líkamsbeitingu,

verkjamynstur, hreyfigetu, mögulega orsök, fyrri sögu um verki,

aðra sjúkdóma og margt fleira sem kírópraktorinn byggir greininguna á.

Við skoðun eru framkvæmd ýmis próf til að kanna hreyfingu liða,

taugapróf og vöðvar þreyfaðir og skoðaðir. Kírópraktorar hafa

réttindi til að taka röntgenmyndir og lesa úr þeim.

Í fyrsta tíma er metin þörf á myndgreiningu en þó má taka fram

að myndgreining er ekki alltaf nauðsynleg á undan meðferð.

Að fyrsta tíma loknum hefst meðferðarferlið sem samanstendur af liðlosun eða hnykkmeðferð, losun um stífa vöðva eða aðra mjúkvefi með þrýstimeðferð, nuddi, teygjum eða jafnvel nálum, ráðleggingum um líkamsbeitingu og leiðbeiningum um heimaæfingar svo eitthvað sé nefnt. Lengd meðferðartímans ræðst af greiningu, en algengur fjöldi endurkoma eru 4-8 skipti, en getur þó bæði verið færri eða fleiri.

Algeng vandamál sem kírópraktorar fást við eru t.d.

  • Hverskonar bakverkir með eða án leiðni

  • Brjósklos,

  • Höfuðverkir,

  • Vöðvabólga,

  • Óþægindi í kjálka,

  • Verkir eða tak í rifjum,

  • Verkir í öxlum eða mjöðmum,

  • Óheppileg líkamsstaða og stífleiki af einhverju tagi.

  • Kírópraktorar geta hjálpað ungabörnum sem eru t.d. með uppáhalds hlið og vilja bara horfa í aðra áttina, og margt margt fleira

Hægt er að bóka tíma hjá Aldísi hér: https://noona.is/kiropraktikselfossi

IMG_7459_edited.jpg

Kírópraktorar eru með 5 ára háskólamenntun, auk eins árs starfsnáms, sem miðar að þekkingu á stoðkerfi og taugakerfi. Kírópraktor hefur víðtæka þekkingu á öllu stoðkerfinu og taugakerfinu en sérstök áhersla er á hryggsúluna.

Kírópraktor er löggilt heilbrigðistétt sem heyrir undir Landlæknisembættið og starfar samkvæmt lögum um heilbrigðisstarfstéttir. Kírópraktorum ber skylda til að halda skráningu yfir allar upplýsingar og meðferðir og varðveita þær samkvæmt lögum. Kírópraktorafélag Íslands heldur siðareglur fyrir kírópraktora og má nálgast upplýsingar um þær inná heimasíðu félagsins.

 

bottom of page